>> 2de Gospelfees vind plaas Sondag 11 September 2022 by Rustenburg Hoërskool van 11:00 - 17:00. Volw: R50,00 Kinders: R20,00. <<

Welkom by NG Rustenburg Suid

Koningkrykstyd
Koningkrykstyd

 

Opkomende Gebeure

Charitsa AGM 2022

 

2de Rustenburg Gospelfees

 

 

Radiokansel Damesoggend 2022

 

 

 

Koeverte in die rakkies by deure

Die bruin koeverte:  Vir maandelikse bydrae neem asb. die een wat voorop voltooi moet word, die ander een is vir geloofsoffers.

Die wit koeverte is vir die “10de-maand” dankoffer. Die koeverte kan dan in kollektesak geplaas word tydens opneem van kollekte.

Administrasie: Help asb.

Ons wil graag ons lidmaatstelsel op datum hou.  Indien enige van jou besonderhede verander het, stel asb. die kantoor in kennis.

Stuur e-pos of plaas skrywe in kollektesak. Indien jy op die verjaarsdaglys iemand se naam sien, wat jy weet verhuis het, stel ons ook asb. in kennis. 

Jou hulp word baie waardeer!!